Obec Libějovice
ObecLibějovice
Libějovice, Nestanice,
Černěves, Lomec

Informace k projektu podpořeném z Dotačního programu Jihočeského kraje

Informace k projektu podpořeném z Dotačního programu Jihočeského kraje

Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny 1. výzva pro rok 2019, reg. číslo 472-005/19

Název projektu: Příprava studií pro zmírnění dopadů klimatických změn - Mikroregion Chelčicko-Lhenicko

Příjemce dotace: Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí

Naplnění cílů dotace:

Mikroregion Chelčicko-Lhenicko byl v posledních letech negativně dotčen stále častějšími periodami sucha a celkově výkyvy počasí a hydrologickými extrémy.
Snahou svazku obcí je efektivně čelit těmto změnám, a proto za podpory grantu Jihočeského kraje došlo ke zpracování studie pro zmírnění dopadů klimatické změny. Studie je zpracována pro území svazku obcí Chelčice, Lhenice, Libějovice, Malovice, Mičovice a Truskovice; navržená řešení jsou zpracována na hydrologicky uzavřených povodích, konkrétně povodí IV. řádu (tedy částečně nad katastrální území uvedených obcí).
V rámci zpracované dokumentace jsou navržena opatření pro zvýšení retence a akumulace vody v krajině tak, aby voda byla přímo zadržována na zemědělské a lesní půdě, aby docházelo k zasakování vody a reguloval se tak její odtok a aby byla voda akumulována ve vodních nádržích a zprostředkovaně i v podzemních vodách. Jedná se jak o přírodě blízká, tak i technická opatření.
Analytická studie se podrobně zabývá specifiky řešeného území, včetně identifikace stávajících melioračních staveb.
Ve vazbě na využití pozemků a jejich majetkoprávní vztahy jsou zpracovány návrhy agrotechnických organizačních opatření vhodných pro řešené území, byla provedena identifikace rizikových ploch z hlediska smyvu pozemků a splavu půd a transportu sedimentů, návrhy eliminačních agrotechnických opatření, protierozní agrotechnická opatření a doporučení, návrhy protierozních výsadeb včetně břehových; byla provedena identifikace vhodných ploch výsadeb a návrhy doplnění krajinné zeleně.
V návrhové části studie jsou opatření rozdělena na tematické celky, které jsou svým charakterem a funkcí podobné, konkrétně:

  • ZP – opatření na zemědělské půdě – povrchové vody
  • ZD – opatření na zemědělské půdě – drenážní vody
  • OL – opatření na lesní půdě
  • KZ – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
  • VT – opatření na vodních tocích a v nivě
  • VN – vodní a suché nádrže
  • SV – opatření pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území

Jedná se celkem o 234 konkrétní navržená opatření.
Pro jednotlivá navržená opatření byly identifikovány možnosti financování realizace.
Prvky povinné publicity jsou také na tištěných materiálech studie.


Foto: Obec ©

Přílohy

Leták

1610731620_Publicita - letak.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,76 kB
Datum vložení: 30. 12. 2020 14:02
Datum poslední aktualizace: 9. 6. 2022 14:11
Autor: Obec

Život v obci

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1
31 1

Svoz odpadu

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29
30 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
28 29 30 31 1

Územní plán

Územní plán

Portály

GEPRO

Jihočeský kraj

MAS Rozkvět, z.s.

Mikroregion Chelčicko-Lhenický

Spřátelené obce

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Obec Libějovice Obec Libějovice Obec Libějovice Obec Libějovice Obec Libějovice