Obec Libějovice
ObecLibějovice
Libějovice, Nestanice,
Černěves, Lomec

Poslední uzavřená darovací smlouva k 20. 3. 2017

Odpověď:

Obec Libějovice
se sídlem: Libějovice 26, 387 72 Libějovice
IČ: 00667641
číslo účtu:
zastoupená starostou obce: Janem Chrtem
na straně jedné
(dále jen též dárce)
a
Římskokatolická farnost Lomec
se sídlem: Alešova 44, 389 01 Vodňany
IČ: 65015100
Zastoupená: P. Mgr. Tomášem Hajdou
na straně druhé
(dále jen obdarovaný)
Číslo účtu:
uzavírají
DAROVACÍ SMLOUVU
I. Předmět smlouvy
Dárce poskytne obdarovanému peněžitý neúčelový dar v hodnotě 32 000,- Kč.
Dar bude předán obdarovanému nejpozději do 10ti dnů po podpisu smluv oběma smluvními stranami, a to zasláním na výše uvedený účet.
II. Všeobecné podmínky
1. Obdarovaný se zavazuje, že dar nebude použit ke komerčním účelům.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží obdarovaný, a jeden dárce.
V Libějovicích dne 21. 1. 2017 .……………………………….. Obec Libějovice
(dárce)
Ve Vodňanech dne 21. 1. 2017 …………………………………
Římskokatolická farnost Lomec
(obdarovaný)

Datum vložení: 20. 3. 2017 10:25
Datum poslední aktualizace: 10. 6. 2022 10:25
Autor:

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Svoz odpadu

Sledujte informace z našeho webu

Územní plán

Územní plán

Portály

GEPRO

Jihočeský kraj

MAS Rozkvět, z.s.

Mikroregion Chelčicko-Lhenický

Spřátelené obce

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Obec Libějovice Obec Libějovice Obec Libějovice Obec Libějovice Obec Libějovice